JPK VAT dla małych i średnich firm od stycznia 2017 r.

24 lis 2016

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi przesyłania do urzędu skarbowego co miesiąc pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).

Obecnie JPK przesyłają już duże firmy. Zaliczenie do określonej grupy przedsiębiorców zależy od liczby zatrudnianych osób oraz od wielkości obrotów firmy. Pierwsze sprawozdania mali i średni przedsiębiorcy złożą do 25 lutego 2017 r. za styczeń 2017 r.

Do 31 grudnia 2017 r. nie podlegają temu obowiązkowi mikroprzedsiębiorcy.  Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.