Zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

31 paź 2016

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

1 września w polskim systemie podatkowym pojawił się nowy podatek: podatek od sprzedaży detalicznej. Po raz pierwszy obowiązek złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku upływa 25 października – od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych we wrześniu.

Jednak w związku z postępowaniem prowadzonym przez Komisję Europejską w zakresie zgodności nowego podatku z regułami pomocy publicznej, postanowiono zaniechać poboru nowego podatku do czasu wydania ostatecznej decyzji przez Komisję Europejską. Zaniechanie dotyczy przychodów osiągniętych od 1 września do 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z informacją ze stron Ministerstwa Finansów,  potencjalni podatnicy tego podatku nie są obowiązani do zapłaty podatku za miesiące od września do grudnia 2016 r. ale są zobowiązani do składania deklaracji za te okresy. W przygotowaniu znajduje się również projekt ustawy, przewidujący stosowanie przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej dopiero do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r.