Nowa stawka CIT dla małych podatników

4 paź 2016

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywały dwie stawki CIT: 19% i 15%. Mali podatnicy, czyli podmioty, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro, będą stosowali 15% stawkę CIT.

Również podmioty rozpoczynające działalność będą płaciły 15% podatek dochodowy – w roku rozpoczęcia działalności. Prawa do stosowania obniżonej stawki podatku w pierwszych dwóch latach istnienia  będą pozbawione m.in. podmioty powstałe w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału (za wyjątkiem przekształcenia spółki w inna spółkę), podmioty powstałe w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz podmioty, do których wniesiono na poczet kapitału przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 10 000 euro. Niższa stawka podatku nie będzie dotyczyła podatkowych grup kapitałowych.