Ewidencja VAT co miesiąc do urzędu skarbowego – nowy obowiązek przedsiębiorcy

24 sie 2016

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 lipca 2016 r. podatnicy vat prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązani do przekazywania do urzędu skarbowego rejestru VAT w postaci elektronicznej (wg. struktury JPK) za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia następnego miesiąca.

Po raz pierwszy do urzędu skarbowego należy przesłać rejestr VAT za lipiec 2016 r., w terminie do 25 sierpnia. Podatnicy spełniający kryteria uznania za małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są zwolnieni z  obowiązku przekazywania rejestrów VAT za miesiące od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Z kolei mikro przedsiębiorcy są zwolnieni z przesyłania rejestrów za miesiące od  1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Obowiązek miesięcznego raportowania rejestru VAT dotyczy wszystkich podatników, niezależnie od sposobu rozliczeń VAT; również podatnicy VAT rozliczający się kwartalnie są zobowiązani do przesyłania ewidencji w okresach miesięcznych.