Pakiet paliwowy przeciw nadużyciom VAT

3 sie 2016

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 sierpnia obowiązują nowe zasady rozliczania VAT w przypadku nabywania paliw z innych krajów Unii Europejskiej.

Nowelizacja przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym oraz Prawa energetycznego ma zapobiec wyłudzaniu tego podatku w obrocie paliwami.  Obowiązek zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju, a podatek będzie płatny na rachunek Izby Celnej w Krakowie. Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej, jednak podmiot nabywający paliwa będzie musiał składać dodatkowo deklarację VAT-14 do naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawie rozliczania akcyzy. Pierwsze deklaracje będą składane za sierpień, w terminie do 5 września.

Koncesje na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom mającym siedzibę w Polsce lub podmiotom zagranicznym prowadzącym w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału i będącym zarejestrowanymi podatnikami VAT.