Nowy podatek - od sprzedaży detalicznej

3 sie 2016

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Już 1 września w polskim systemie podatkowym pojawi się nowy podatek – podatek od sprzedaży detalicznej.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że głównym celem wprowadzenia tego podatku jest zwiększenie dochodów budżetu państwa przeznaczonych na program „Rodzina 500 plus”.

Opodatkowaniu nowym podatkiem będzie podlegała sprzedaż detaliczna towarów, na rzecz konsumentów, w lokalu przedsiębiorstwa. Przychód ze sprzedaży detalicznej będzie określany na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezaewidencjonowanego na kasie z uwagi na korzystanie ze zwolnienia z ewidencji. Opodatkowaniu będzie podlegała nadwyżka przychodu ponad 17 mln złotych w danym miesiącu. Podatek nie obejmie m.in. sprzedaży energii elektrycznej, gazu, wody, węgla oraz leków. Pierwsze deklaracje podatnicy złożą do 25 października za wrzesień.