Certyfikat rezydencji zagranicznego kontrahenta warunkiem zwolnienia lub niższej stawki podatkowej

25 kwi 2016

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument wydawany przez administrację podatkową danego państwa potwierdzający, że przedsiębiorca lub osoba fizyczna jest rezydentem podatkowym tego państwa, czyli jest potwierdzeniem, że jego dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w kraju wystawiającym certyfikat - od całości jego przychodów.

Dokument ten ma zastosowanie w przypadku wypłat dokonywanych na rzecz zagranicznych kontrahentów z tytułu m. in. odsetek, praw autorskich, należności licencyjnych, wynagrodzeń za niektóre usługi (doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, reklamowe) a także z tytułu dywidend, w których wypłacającym należność jest polski podatnik.

Posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta umożliwia zastosowanie przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z postanowieniami tych umów wynagrodzenie zagranicznych kontrahentów albo nie podlega opodatkowaniu w Polsce albo możliwe jest zastosowanie obniżonej w stosunku do krajowej – stawki tego podatku. Ważne jest, aby taki certyfikat ważny był na dzień dokonywania wypłaty (zapłaty).

Podejmując zatem współpracę z zagranicznym kontrahentem warto zwrócić się do niego z prośbą o przesłanie aktualnego certyfikatu rezydencji.