Wiarygodność kontrahenta – ma znaczenie

15 kwi 2016

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Wiarygodność kontrahenta ma znaczenie zarówno z punktu widzenia ryzyka biznesowego jak i podatkowego. Racjonalny przedsiębiorca podejmując współpracę w nowym, nieznanym kontrahentem podejmie próby sprawdzenia jego wiarygodności, nie tylko aby zminimalizować ryzyko potencjalnej niewypłacalności ale również aby zminimalizować ryzyko uwikłania się w tzw. karuzelę podatkową.

W karuzeli bierze najczęściej udział grupa kilku lub kilkunastu firm funkcjonujących jako ogniwa podatkowej karuzeli. Zawierają one pozorne (lecz nie tylko) transakcje w celu wyłudzenia VAT, a ich siedziby umiejscowione są zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Firma, która mogła przypuszczać, że dochodzi do naruszenia prawa nie uniknie odpowiedzialności, co więcej ryzykuje brakiem możliwości odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktury za dokonane zakupy.

Jeżeli przedsiębiorca nieświadomie pełnił w takiej karuzeli jakąś rolę,  nie utraci możliwości odliczenia pod warunkiem, że istnieją obiektywne okoliczności wskazujące na to, iż nie wiedział i nie mógł wiedzieć o niezgodności z prawem transakcji, w których brał udział. Przedsiębiorca powinien wykazać, że podjął działania niezbędne do weryfikacji kontrahenta i warunków transakcji.  Przepisy podatkowe nie zawierają instrukcji ani wytycznych do takiej weryfikacji, jednak przedsiębiorcy mają do dyspozycji wiele sposobów weryfikacji, które najlepiej stosować łącznie. Są to:

- sprawdzenie informacji zawartych w CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx

- sprawdzenie informacji zawartych w pełnym odpisie z Krajowej Rejestru Sądowego https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

- sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT

- zażądanie od kontrahenta przedstawienia zaświadczenia o nadaniu numer NIP, REGON lub innych dokumentów rejestrowych

- w przypadku zagranicznych podmiotów posiadających unijne numer VAT sprawdzenie numeru w systemie VIES: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=pl

- przejrzenie opinii o kontrahencie w Internecie

- zweryfikowanie faktycznego działania firmy (np. telefonicznie)

- sprawdzenie posiadanych certyfikatów wiarygodności

- wizja lokalna