Informacje i komentarze ekspertów

8
sie
2017

Nowe możliwości – jednorazowa amortyzacja podatkowa

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Nowe zasady podatkowego rozliczania nakładów na środki trwałe wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2017.1448). 

Więcej
21
lip
2017

Kolejne ostrzeżenia Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową

W serwisie Ministerstwa Finansów opublikowano kolejne ostrzeżenia przed agresywną optymalizacją podatkową.

Więcej
11
maj
2017

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

18 kwietnia 2017 r. na uczestników drogowego przewozu niektórych towarów wprowadzono nowe obowiązki związane z systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.

Więcej
11
maj
2017

Pierwsze ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

W serwisie Ministerstwa Rozwoju i Finansów opublikowano pierwsze ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową. Ostrzeżenie dotyczy optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).

Więcej
21
lut
2017

Usługi budowlane podwykonawców – odwrotne obciążenie VAT

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek rozliczenia VAT od usług budowlanych w przypadku nabywania ich od podwykonawców obciąża nabywców tych usług zgodnie z mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia polegającym na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku od towarów i usług ze sprzedawcy na nabywcę.

Więcej
15
lut
2017

Odmowa rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika VAT

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. urząd skarbowy przed zarejestrowaniem przedsiębiorcy jako „podatnika VAT czynnego” ma obowiązek zweryfikować dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.

Więcej
19
sty
2017

Zmiany w zasadach kwartalnego rozliczania VAT

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy inni niż mali nie mają możliwości kwartalnego rozliczania się z VAT (nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7D za okresy od stycznia 2017 r.).

Więcej
18
sty
2017

Wyższy limit dla obowiązkowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

1 stycznia 2017 r. podwyższony został limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro

Więcej
24
lis
2016

JPK VAT dla małych i średnich firm od stycznia 2017 r.

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi przesyłania do urzędu skarbowego co miesiąc pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).

Więcej
31
paź
2016

Zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

1 września w polskim systemie podatkowym pojawił się nowy podatek: podatek od sprzedaży detalicznej. Po raz pierwszy obowiązek złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku upływa 25 października – od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych we wrześniu.

Więcej