Informacje i komentarze ekspertów

11
maj
2017

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

18 kwietnia 2017 r. na uczestników drogowego przewozu niektórych towarów wprowadzono nowe obowiązki związane z systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.

Więcej
11
maj
2017

Pierwsze ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

W serwisie Ministerstwa Rozwoju i Finansów opublikowano pierwsze ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową. Ostrzeżenie dotyczy optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).

Więcej
21
lut
2017

Usługi budowlane podwykonawców – odwrotne obciążenie VAT

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek rozliczenia VAT od usług budowlanych w przypadku nabywania ich od podwykonawców obciąża nabywców tych usług zgodnie z mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia polegającym na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku od towarów i usług ze sprzedawcy na nabywcę.

Więcej
15
lut
2017

Odmowa rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika VAT

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. urząd skarbowy przed zarejestrowaniem przedsiębiorcy jako „podatnika VAT czynnego” ma obowiązek zweryfikować dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.

Więcej
19
sty
2017

Zmiany w zasadach kwartalnego rozliczania VAT

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy inni niż mali nie mają możliwości kwartalnego rozliczania się z VAT (nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7D za okresy od stycznia 2017 r.).

Więcej
18
sty
2017

Wyższy limit dla obowiązkowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

1 stycznia 2017 r. podwyższony został limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro

Więcej
24
lis
2016

JPK VAT dla małych i średnich firm od stycznia 2017 r.

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi przesyłania do urzędu skarbowego co miesiąc pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).

Więcej
31
paź
2016

Zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

1 września w polskim systemie podatkowym pojawił się nowy podatek: podatek od sprzedaży detalicznej. Po raz pierwszy obowiązek złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku upływa 25 października – od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych we wrześniu.

Więcej
14
paź
2016

Czy wolno zatrudnić pracownika na podstawie ustnej umowy o pracę?

Eksperci kadrowo-płacowi ING Księgowość

W świetle polskiego prawa pracownikiem jest wyłącznie osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Z kolei - pracodawcą jest jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. 

Więcej
4
paź
2016

Nowa stawka CIT dla małych podatników

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywały dwie stawki CIT: 19% i 15%. Mali podatnicy, czyli podmioty, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro, będą stosowali 15% stawkę CIT.

Więcej