Wybierz
Blog Pomoc Kontakt

Blog i komentarze ekspertów

Matka karmiąca jako pracownik

2 gru 2019

czyli jej uprawnienia oraz obowiązki pracodawcy

Matka małego dziecka, która wraca do pracy, otrzymała od ustawodawcy pewne przywileje, które ułatwiają jej łączenie pracy z opieką nad maleństwem. Warto też wiedzieć, że wspomniane przepisy nakładają na samego pracodawcę szereg obowiązków, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia matce i dziecku. W skrajnych przypadkach pracodawca może być zmuszony do zwolnienia pracownicy z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem jej prawa do wynagrodzenia.

Pracownica, w takiej sytuacji musi poddać się zmianom narzuconym jej przez pracodawcę, jeżeli zmiany te są zgodne z przepisami.

 

Obowiązki pracodawcy wobec matki karmiącej

Jeżeli warunki pracy, w której kobieta przebywała dotychczas są szkodliwe z uwagi na formę tej pracy lub szkodliwe substancje, na które jest ona narażona, to pracodawca musi dostosować te warunki w taki sposób, by nie stanowiły dla niej zagrożenia. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Wówczas pracodawca powinien zmienić obowiązki służbowe kobiety karmiącej. Może zostać ona  przeniesiona na inne stanowisko lub oddelegowana do innych prac, ale nie może wykonywać tej, która niesie ze sobą zagrożenie. Jeżeli i to wyjście nie jest możliwe, wówczas pracodawca zobowiązany jest do zwolnienia kobiety z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem jej prawa do uzyskiwania wynagrodzenia. Dla pracodawców jest to najmniej korzystne rozwiązanie. Kobieta natomiast zachowuje ciągłość zatrudnienia i wypłatę, mimo że nie świadczy w tym czasie pracy.

 

Co ciekawe, wszystkie powyższe rozwiązania są tak samo obowiązkowe dla pracodawcy, jak i zatrudnionej kobiety. Co to oznacza? W warunkach normalnych, gdy pracodawca nie ma do czynienia z matką karmiącą, zmiana warunków pracy wymaga zgody pracownika. W przypadku matki karmiącej taka zgoda jest nie tylko nie wymagana, ale wręcz niepotrzebna. Kobieta jest zobowiązana do przyjęcia nowego zakresu obowiązków, ponieważ jej dotychczasowa praca jest dla niej lub jej dziecka niebezpieczna.

 

Jedynym ograniczeniem jest tutaj zachowanie godności pracownicy. Nie można bowiem przesunąć matki karmiącej ze stanowiska znacznie wyższego, na stanowisko znacznie niższe. Pozycja w firmie powinna się utrzymać na bardzo zbliżonym poziomie.

 

Karmienie piersią a czas pracy

Warto również wspomnieć, że dodatkowym przywilejem matki karmiącej są przerwy na karmienie, które są wliczane do czasu pracy. 

W przypadku kobiety karmiącej jedno dziecko i pracującej powyżej 6 godzin dziennie, przysługują jej dwie 30 minutowe przerwy w pracy, które można połączyć w jedną przerwę godzinną.

Przy pracy poniżej 4 godzin dziennie przerwa w pracy nie przysługuje.

Dla pracy trwającej powyżej 4 godzin a poniżej 6 godzin dziennie kobieta może skorzystać z jednej 30minutowej przerwy w pracy.

 

Przerwy w pracy udziela się na wniosek / oświadczenie pracownicy – matki karmiącej dziecko. Pracodawca nie może żądać od kobiety zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego powyższy fakt.

Kobiety, które deklarują, że karmią dziecko piersią mają więc liczne przywileje i udogodnienia w organizacji pracy, jej warunków i czasie trwania. Trzeba jednak pamiętać, by nie nadużywać zaufania swojego pracodawcy i jednocześnie by, jako pracodawca, okresowo kontrolować stan faktyczny.

 

Zespół ING Księgowość